I sidste uge delte jeg et indlæg i det mere yogafilosofiske hjørne, der omhandlede kroppens energibaner, også kaldet Nadis. I forlængelse af det, vil jeg i dag tage fat i et andet meget centralt aspekt inden for den yogiske og tantriske filosofi; chakrasystemet.

Og hvad er det så lige det?

Chakrasystemet er en vedisk, psykofysisk model over menneskets bevidsthed, med over 2000 år på bagen. Det er en måde at anskue forbindelsen mellem krop og psyke med en mere metafysisk sfære. Selve ordet “chakra” stammer fra Sanskrit og kan oversættes til "hjul". I yogaens og Ayurvedaens verden, der refererer en chakra til et hjul af energi eller et energicenter i kroppen, hvor prana (vores livsenergi) hvirvler igennem via nadis. Der findes over 300 chakras, som tilsammen udgør et komplekst system, der kan ses som et kort over kroppens indre velvære. Når man taler om chakras inden for yoga, er det dog som oftest kun de syv “hoved”energicentre, der tales om. Disse syv store energicentre i kroppen sidder fra bunden af halebenet og hele vejen op til toppen af hovedet.

Hvordan påvirker chakras os?

Chakras kan ikke kan ses med det fysiske øje, men det ændrer ikke ved deres store indflydelse på menneskets fysiske og psykiske ve og vel. Hver chakra har nemlig ansvar for forskellige aspekter af vores velbefindende, og derfor er det vigtigt, at vi arbejder med at holde de syv chakras åbne, i balance og fyldte med energi/prana. Jeg læste et sted en meget fin analogi, som måske også kan give mening for jer derude. Tænk på afløbet i et badekar. Hvis du ikke renser afløbet vil der hobe sig skidt op, som til sidst vil gøre, at vandet ikke kan løbe ud. Du mister gennemstrømningen og energien i vandet. Lidt på samme måde kan man tænke på hver af de syv chakras; hvis der ikke er fri passage ved én af dem, vil al energien hobe sig op der, og du vil stagnere og komme ud af balance. Det kan komme til udtryk i både fysiske og psykiske lidelser/ubehag. Omvendt, når chakraerne åbner sig, vil ens bevidsthed blive større og mere modtagelig, og vi vil i højere grad opleve kærlighed, medfølelse, klarhed, nåde, lykke, tilfredshed osv. Det vil altså ændre på din opfattelse af og tilgang til verden.

Hvorfor er chakras så en vigtig del af yoga?

Vi skal huske på, at yogadisciplinen i sin oprindelse er designet til, at tage den praktiserende gennem forskellige stadier af bevidsthed (tænk meditation), med det formål at blive fri for lidelse, og i stedet erkende sin spirituelle eksistens. Den erkendelse kan vi som mennesker ikke nå til, hvis vores chakras ikke er åbne og energifyldte. De praksisser vi laver i yoga, er altså designet til, at påvirke chakrasystemet, så vi mere effektivt og bevidst kan leve et liv i overensstemmelse med vores højeste potentiale.

For novicen var det her måske lidt af en mundfuld, for chakrasystemet er en stor og kompleks størrelse. Det er dog også meget essentielt for yogaens verden. I næste uge på Yogablokken kan du derfor læse mere om de 7 hovedchakras, og hvad de hver især repræsenterer. Tak for at du læste med!

Referencer

  1. https://chopra.com/articles/what-is-a-chakra