Min guide til at tiltrække og skabe det, du ønsker her i livet. 

En af de mest powerful praksisser jeg har lært på min spirituelle rejse, er at sætte intentioner fra hjertet. Det lyder som en kliché, ja, men det ændrede virkelig min syn på og tilgang til livet. Det hjalp mig med at gå fra at være en blind passager, der troede, at jeg ikke selv havde nogen kontrol over min tilværelse, til at komme tilbage i førersædet. Det fik mig til at indse:Du har 100% evnen til at forme præcis dit liv, som du ønsker og drømmer om..

“Jamen… Hvad med min chef, der bare ikke vil give mig den kreative frihed, jeg har brug for? Hvad med den træthed jeg mærker hver morgen, og som få mig til at snooze 20 minutter for længe? Hvad med min skulder, som gør ondt hver gang jeg begynder at træne? Hvad med min cykel, der lige er blevet stjålet?" Og så videre…


Der vil altid være omstændigheder, vi ikke kan ændre. Der vil altid være andre mennesker og uforudsete hændelser, som vi ikke kan styre. Men. Det vi altid (og ja, jeg mener altid!) kan styre, er vores egen energi og respons på en situation. Du behøver ikke, at være et offer for dine omstændigheder og omgivelser. Du kan tage magten tilbage lige nu, ved blot at skifte din energi og perspektiv. 
 Så betyder den erkendelse, at det er nemt? Nej, men det er ikke desto mindre sandt. Og det er første skridt og erkendelse, vi må gøre os, når det kommer til at sætte intentioner og manifestere.

Hvad vil det sige at manifestere og sætte intentioner?


Manifestation er at tiltrække og skabe det, du ønsker her i livet. Det er en process, hvor vi intentionelt retter vores energi og opmærksomhed mod et udfald, og skaber i samspil med universet. Når vi manifesterer, så anerkender vi den skaberkraft, vi alle har i os, og sætter os tilbage i førersædet i vores liv. At sætte intentioner er at konkretisere vores ønsker og drømme, samt de skridt der skal til, for at nå derhen. Det giver styrke og troen på, at vi selv kan bestemme, hvordan vores liv skal udfolde sig, og hvordan vi vil opleve det.

Er en intention det samme som et mål?

Mål og intentioner går hånd i hånd, men er ikke det samme. Et mål vil ofte være fokuseret på et særlig udfald og rettet mod fremtiden, mens en intention har rødder i nuet og fokuserer på en følelse, du gerne vil kultivere mere af. Fx vil en intention være at skabe “mere velvære i kroppen og ro i hovedet”, mens et mål er mere “how to”-orienteret, fx “jeg vil løbe 3 gange om ugen og meditere dagligt”. Intentioner er det store billede, der giver os retning og fokus, men åbner også for muligheden for, at en særlig følelse eller ønske kan tage mange former, og ikke altid er den, du lige havde tænkt på først.

Hvordan sætter jeg intentioner?Først og fremmest, så er der ingen rigtig eller forkert måde at sætte intentioner på. Følgende er trin, der giver mening for mig, men jeg har bestemt ikke det endegyldige svar. Så tag det du kan bruge og følg din mavefornemmelse!

1. Identificer hvad du ønsker at manifestere, og skriv det ned


Første step til at sætte intentioner og manifestere dem, er selvfølgelig at identificere dem. Hvad drømmer du om? Hvad savner du i dit liv? Sørg for at skrive dine intentioner ned, gerne på papir, så du nemt kan vende tilbage til dem.

2. Sæt intentioner, der stikker dybere end mål


Hvis de intentioner der kommer til dig er meget målorienterede, dvs. meget konkrete, fremtids- og handlingsbaserede, så prøv at grave lidt dybere for at finde frem til, hvilken følelse der ligger bag. Et eksempel kunne være, at du gerne vil have et nyt job. Det er et helt validt mål, men spørg dig selv “hvorfor?”. Hvilken følelse savner du på dit nuværende job, og hvad skal det næste så indebære? Handler det fx om, at du savner en følelse af mening i det, du laver? Så skal det måske være din intention. Målet om det nye job kan du selvfølgelig stadig have, men nu har du en dybere forståelse af, hvorfor du har det mål, og hvad et godt job vil sige for dig. 3. Tjek energien bag dine intentioner: Ego eller intuition?


Hvordan bringer dine intentioner dig glæde i dit liv? Er de baseret på kærlighed og venlighed, eller at frygt? Kommer de fra dit autentiske selv eller fra egoets behov for at please/imponere andre? Mange af os går ubevidst med en følelse af, at vi mangler alt muligt i vores liv for at være hele, glade og værdige. Det er ofte ting, som samfundet, vores forældre, venner osv. har lært os er vigtige, og ting, som vi ønsker at imponere andre med. Men hvis vi forsøger at manifestere fra egoets sted, så vil vi føle os tomme uanset hvad. For at få resultater, skal vi helt ind til kernen af hvorfor vi ønsker at bringe noget ind i vores liv, og om det er for vores højeste selvs skyld eller ej. Husk, at din intuition og autentiske selv aldrig presser på, har aldrig travlt, vil aldrig imponere og kommer altid med en følelse af lethed.Betyder det, at dine intentioner skal handle om at redde verden? Nej, slet ikke. Så længe de oprigtigt bringer dig glæde, så er du på rette spor. For din glæde vil sprede sig som ringe i vandet til andre, og på den måde vil du være med til at gøre verden til et bedre sted alligevel.


4. Beslut dig for, hvilke aligned handlinger du vil tage mod dine intentioner


Lad os vende tilbage til eksemplet med mere velvære i kroppen og ro i hovedet som en intention. Hvad betyder det helt konkret for dig? Hvad skal der til for, at du oplever velvære? Og hvad kan du tage af kærlig, aligned handling mod den intention i dag? Kunne du fx gå en halv time tidligere i seng? Meditere om morgenen? Gå en tur i din frokostpause? 
Et andet eksempel kunne være en intention a la “jeg vil møde verden med kærlighed og åbenhed”. Hvordan kan du tage handling på det? Kan du beslutte dig for at smile til en fremmed? Lade en travl mor komme foran i køen til supermarkedet? Kan du være åben og kærlig overfor dig selv, måske?Uanset hvad, så sørg for at de handlinger er aligned med dit autentiske selv. De skal føles som om de udvider dig, giver dig glæde og mening. Og så tag at skrive dem ned - det gør det meget mere håndgribeligt. 


5. Arbejd på at slippe begrænsende overbevisninger

Det her step må du IKKE springe over. For det er den største årsag til, at manifestationer og intentioner ikke kommer igennem. Begrænsende overbevisninger som “det kan jeg ikke, det fortjener jeg ikke, jeg er for ung/gammel” eller skam, frygt, smerte, mistillid etc., bliver du nødt til at se i øjnene og arbejde med, hvis du ønsker at se dine intentioner manifestere sig. Og til det skal der tålmodighed til. Særligt hvis de overbevisninger du skal af med, har været med dig hele dit liv. Vær kærlig over for dig selv, og vid, at du ikke kan “fejle” eller bringe dig selv længere væk fra en manifestation. Du kan kun lære og udvikle dig.

6. Hold fast i dine intentioner på daglig basis

Hvis du har en meditationspraksis (og hvis du ikke har, så start nu!), så er tiden lige efter du har mediteret, perfekt til at gentage dine intentioner - der er dit sind mere afslappet, åbent og modtageligt. Det samme gælder naturligvis de aligned handlinger, som du har valgt at tage. Der skal være plads og tid til dem i dit liv. 


7. Hav tillid

Det er ikke sikkert, at du manifesterer præcis det, du havde tænkt, præcis når du havde tænkt det. Nogle gange, så har Universet en plan, der er bedre end vores - også selvom det måske ikke lige virker sådan. Når vi krampagtigt holder fast i, at vi vil have vores intentioner til at ske, præcist som vi havde forestillet os det, så blokerer vi for bedre muligheder, vi måske slet ikke kunne forestille os. Så hav tillid, hav tålmodighed og stol på, at alt nok skal udfolde sig, som det skal. 


“True manifesting isn’t even about getting what we think we want. It’s about receiving what is of the highest good for all.” - Gabby BernsteinDet var mine 8 steps til at sætte intentioner der holder. Som medlem af mit univers, Ro Yoga, kan du se min workshop kaldet “manifester dit bedste år” for at dykke endnu dybere.

Bonus

Sæt intentioner med nymånen

Nymånen siges at være et særligt potent tidspunkt for nye begyndelser, for frisk energi, til at plante frø i din bevidsthed og til at sætte intentioner. Lad dig dog ikke begrænse af det, men brug nymånen hvis det giver mening for dig.