Pranayama er vejrtrækningsøvelser og -teknikker, som vi benytter i yoga. Selve ordet pranayama kan oversættes til “kontrol over prana” eller “udvidelse af prana”, hvor "prana" henviser til vores livsenergi og vitalitet. Hensigten med pranayama er at løsne op for alle de fysiske og følelsesmæssige blokeringer vi har i kroppen, så vores prana kan flyde frit. Så når vi arbejder på vores vejrtrækning via pranayama, arbejder vi altså på at kontrollere og styre vores livsenergi - vores prana. Ligesom de foregående trin på yogaens vej, bruger vi pranayama til at forberede os til meditation.

Der findes en hel del forskellige vejrtrækningsteknikker, og alle har de forskellige energiske effekter. Nogle teknikker har fx en opkvikkende og varmende effekt, mens andre er rettet mod at berolige og skabe balance i vores system. Det betyder også, at nogle øvelser er gode at udføre inden sengetid eller ved nervøsitet, som fx 2:4 vejrtrækningen, hvor man bevidst laver udåndingen dobbelt så lang som indåndingen. Andre teknikker fungerer omvendt bedre om morgen eller hvis man føler sig flad for energi. Det kunne fx være øvelsen kaldet Bhastrika. Fælles for dem alle er dog, at de på den ene eller anden måde har en positiv effekt på vores helbred - både på det kropslige og mentale plan.

I nogle yogatraditioner falder en vejrtrækningsøvelse kun ind under kategorien pranayama, hvis teknikken indeholder tilbageholdelse af vejrtrækningen - dvs. at man holder vejret enten efter ind- eller udånding. Men ifølge min viden og forståelse er pranayama alle teknikker, hvor vi bevidst ændrer vejrtrækningen - både med og uden hold.

Hvis du synes at dette aspekt af yoga er interessant, så kan du læse mere om, hvorfor vejrtrækningen egentlig så vigtig her ☺️