Hvad yoga kan lære os om selvaccept og lykke

For langt de fleste af os der dyrker yoga, begyndte vores praksis ud fra et fysisk ønske eller behov. For mit vedkommende handlede det om smidighed, men det kan også være, at man ønsker at komme en skade til livs, få øget velvære, eller at det er som et led i stresshåndtering. Dog er der nok også mange af os der ved, at yoga stikker lidt dybere end bare det fysiske. Der findes nemlig et væld af (oldtids)filosofi bag denne disciplin, som siger en hel del om menneskets grundlæggende udfordringer og potentiale, og hvordan vi kan arbejde med netop dette. Det betyder ikke, at du derfor ikke kan have en dejlig yogapraksis uden at kende filosofien bag - yoga handler bestemt ikke om, hvor mange Sanskrit termer du kan. Men omvendt, så kan en forståelse for yogafilosofien også gøre, at yoga har mere indvirkning på dit liv.

Så hvad er det der er så specielt ved yoga? For mig at se, så er det ligger det interessante aspekt i, at yoga virkelig har en evne til at øge vores følsomhed. Ikke forstået på den måde, at vi bliver hypersensitive over for alt ved at dyrke yoga, men nærmere at vi via yoga kan lære meget om os selv, i form af vores handlemønstre, vaner, selvbillede og forsvarsmekanismer. Vi bliver altså mere opmærksomme på de pæne og knap så pæne sider af os selv, og vi lærer at se vores indre virkelighed i øjnene - uanset hvor skræmmende den proces kan være. Og netop det at vi bliver opmærksomme, hvilket er første skridt på vejen til accept. Accept af hvem vi er og hvad vi er, samt en erkendelse af, hvordan vi lever et i liv i overensstemmelse med vores sande jeg.

Energi og eksistentiel lidelse

Først og fremmest, så er det vigtigt at forstå, hvorfor vi mennesker ud fra et yogafilosofisk synspunkt oplever dukha, som er lidelse, smerte og utilfredshed. Her taler jeg ikke om fysisk smerte når man har slået sin storetå, men nærmere om den der eksistentielle lidelse som kan ramme os på forskellige tidspunkter gennem livet. Kort fortalt, så oplever vi dukha, fordi vi lever ude af trit med virkeligheden. Og det sker ofte, hvis vi identificerer os selv med roller, facitlister og historier udefra - fx rollen som en moderne “working mom”, der skal have styr på det hele. Vi binder hele vores identitet op på en forestilling om virkeligheden, og på noget som let kan smuldre - og hvem er vi så, hvis tingene ikke går som planlagt?

Den samme dukha kan også opstå, når vi identificerer os selv med de følelser vi har. Vi mennesker har tendens til at glemme, at alt er midlertidigt. Nye ting opstår og gamle ting forsvinder - også følelser. Det gælder både “gode” følelser, såsom forelskelse, begejstring over en ferie eller nyt job, men også “dårlige” følelser såsom tristhed eller sorg. Uanset hvad du føler lige nu, så vil det enten forsvinde helt, eller også vil følelsen forandre sig. Du er derfor ikke den begejstring og ej heller den tristhed, du føler.

Nogle gange mærker vi dog en følelse så kraftigt, at det er svært at rumme den, og så kan en følelse sætte sig fast. Det sker når vi forsøger at kontrollere vores følelser, fx ved at skubbe dem væk, eller hvis vi fortaber os i dem. Når vi giver vores midlertidige følelser permanent status, så kan fx en dårlig dag pludselig føles som om, at hele livet er dårligt. Derved kan følelsen af smerte sætte sig fast i kroppen, og blokere for flowet af prana (vores livsenergi og vitalitet) i kroppen. Faktisk siges det, at hofterne er det sted i kroppen, hvor vi lagrer de negative, sårbare og undertrykte følelser, så smerte i hofterne kan være et fysisk tegn på, at du har noget mentalt der ikke er bearbejdet.

Sukha vs. Dukha

Når du først lærer, at du er mere end dine roller og følelser, og når du tør se virkeligheden i øjnene, går livet mere let. Din livsenergi, prana, vil flyde mere frit, når du slipper kontrollen lidt og accepterer og forstår dig selv. Du lærer at stole på dig og selv og din intuition - du ved, den der mavefornemmelse, som altid har ret, men som vi ikke altid lytter til. Og det er nøglen til at opleve dukhas modsætning; nemlig sukha, som er lykke, lethed og harmoni. Sukha handler ikke om det perfekte liv og om konstant at være den bedste version af dig selv, men om at livet skal føles godt!

Inden for yogatraditionen findes der selvfølgelig adskillige strategier til at bringe os fra dukha til sukha. Dem vil jeg skrive lidt om i næste måned. Tak for, at du læser med.